Selvbetjeningstander

Selvbetjeningstander

Giv borgerne adgang overalt

Med vores selvbetjeningsstander kan jeres borgere få adgang til borgerservice på strategiske steder.

Eksempelvis er lufthavne, biblioteker eller andre offentlige steder hvor ID kort er et krav, ideelle til selvbetjeningsstandere.

Standeren bevirker, at sagsbehandler og borger ikke behøver at befinde sig på samme lokation. og

Borgeren får ganske simpelt ekstern adgang, til alle de online selvbetjeningsløsninger I som kommune ønsker at give adgang til.

Let sagsbehandlernes arbejdsbyrde med vores Selvbetjeningstander

Hvorfor bruge tid på noget der kunne klares eksternt inden mødet med kunden?

Ved at gøre borgeren selvhjulpen sparer I en masse tid, hvilket ikke blot letter arbejdspresset og mindsker stress hos sagsbehandlerne, men også øger borgerens tilfredshed.

Software der kan tilpasses egen hardware

Softwaren der driver systemet, er ikke eksklusivt til selvbetjeningsstanderen.

Såfremt I som kommunemåtte ønske det, kan systemet også køre på hardware kunden selv indkøber.

Dette kræver selvfølgelig vejledning af den pågældende leverandør mht. hardware specifikationer.